PROWADZĄCY:

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

PROGRAM:

1. Odpis aktualizacyjny – ewidencja księgowa, zasady wykazywania w sprawozdaniach;
2. Pojęcie i zasady odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
4. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności;
5. Najczęstsze naruszenia – przykłady na podstawie orzecznictwa komisji orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.