PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I. Składka zdrowotna a podatek PIT.

1.Rozliczanie pracowników:

 • Wysokość składki zdrowotnej – wyliczana od dochodu;
 • Brak potrącania od podatku;
 • Kwota wolna od podatku a składka zdrowotna – przykłady wyliczeń;
 • Korekty wynagrodzeń, premie a składka zdrowotna

2. Rozliczanie pozostałych osób:

 • Składka zdrowotna naliczana od powołania Zarządu – konsekwencje praktyczne;
 • Umowy zlecenia a oskładkowanie ZUS tych umów – czy zmiana założeń?
 • Emeryci, renciści, osoby do 26 roku życia;
 • Kwota wolna od podatków a składka zdrowotna

3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą a składka zdrowotna:

 • Podstawowa zasada – składka zdrowotna naliczana od dochodu – co oznacza w praktyce;
 • Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych – kwota wolna od podatku a składka zdrowotna
 • Podatek liniowy a wysokość składki zdrowotnej;
 • Podatnicy na ryczałcie a określone kwoty składek zdrowotnych.

 II. Zmiany w podatku PIT dla płatników.

1.Kwota wolna od podatku:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys zł. – skutki praktyczne;
 • Podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys zł – skutki praktyczne;
 • Nowy wzór wyliczania kwoty wolnej od podatku dla średnio zarabiających.

2. Zmiany w kwotach wolnych od opodatkowania – art. 21 ustawy PIT:

 • Stypendia doktorskie;
 • Dochody wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • Świadczenia w ramach działań aktywizacyjnych
 • Przychody pracownika przy zmianie rezydencji podatkowej z zagranicznej na Polską;
 • Niższa kwota wolna przy świadczeniach z ZFŚS – konsekwencja zmian tarcz anty kowidowych.

3. Zmiany pozostałe:

 • Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych uzależniony nie od pojemności silnika a od mocy silnika – co oznacza zmiana?
 • Zmiany w rozliczaniu ZFŚS;
 • Brak możliwości rozliczenia wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i terminowe wpłacanie zaliczek na podatek PIT;
 • Oświadczenie pracownika o niepobieraniu zaliczek na podatek – zasady stosowania

III. Zmiany w podatku PIT w rozliczeniach rocznych.

1.Zmiany w zasadach rozliczeń małżonków i dzieci:

 • Pojęcie małżonków i ich wspólnych rozliczeń;
 • Dochody rodzica a rodziców – zmiany rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci;
 • Rozwód w trakcie roku a rozliczenia podatkowe;

2.Nowe ulgi podatkowe:

 • Składki na rzecz związków zawodowych;
 • Zakup, naprawa, najem wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym osoby i opiekuna;
 • Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.

3. Preferencje w przypadku wyboru rezydencji polskiej:

 • Pojęcie rezydenta i nierezydenta;
 • Skutki praktyczne rozliczeń rocznych składanych za granicą;
 • Nowa ulga przy przeniesieniu rezydencji do Polski;
 • Rozliczanie pracownika, który zmienił rezydencję na Polską.

4. Nowy wzór stosowany w rozliczeniach rocznych osób średnio zarabiających:

 • Warunki skorzystania z dodatkowych kwot wolnych od podatku niwelujących założenia rozliczeń składki zdrowotnej;
 • Zakres podmiotowy stosowania preferencji;
 • Wzór wyliczający preferencje;
 • Wpłacanie zaliczek miesięcznych przez płatnika a zeznanie roczne.

5. Nowe zasady rozliczeń podatkowych niektórych dochodów:

 • Rozliczanie dochodów z najmu wyłącznie na ryczałcie;
 • Likwidacja karty podatkowej;
 • Opodatkowanie podatników osiągających dochody ponad 2 mln zł. – nowe zasady;
 • Opłata solidarnościowa od dochodów powyżej 1 mln a nowe zobowiązanie od dochodów powyżej 2 mln zł.
 • Opinia w sprawie obniżonej stawki podatku u źródła od dochodów wypłacanych na rzecz nierezydentów.