PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Projekt planu finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

– zasady opracowania projektu planu finansowego;

– terminy opracowania projektu planu finansowego;
– szczegółowość: do paragrafów, a kiedy szczegółowości do grup paragrafów wydatkowych.

2. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  budżet jednostki samorządu terytorialnego:

– opracowanie planu finansowego.

3. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

4. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych.

5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2021 r.

– zmiany w paragrafie wynagrodzeń i nowe paragrafy na wynagrodzenia nauczycieli;

– świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług

– wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

– nowe rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków.

6. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

– klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095.
– klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
– klasyfikowanie wydatków do § 419;
– klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
– klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
– stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
– kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
–  klasyfikacja wydatków w §492, § 615.

7. Pytania.