PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Zasady opracowania projektu uchwały budżetowej:

– szczegółowość projektu uchwały budżetowej;

– informacje do opracowania projektu;

– przekazywanie informacji dla kierowników jednostek budżetowych celem opracowania projektu planu finansowego: termin, szczegółowość.

– zasady opracowania projektu planu finansowego: kto ma obowiązek opracować w jakim terminie i w jakiej szczegółowości;

2. Opracowanie uchwały budżetowej:

– szczegółowość uchwały budżetowej;

– upoważnienia dla organu wykonawczego;

– informacje do opracowania planu finansowego jednostek budżetowych;

– uchwała budżetowa podstawą gospodarki finansowej jst;

3. Opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej:

– konstrukcja;

– informacje niezbędne do sporządzenia projektu wpf;

– przedsięwzięcia w projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

– objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;

– zgodność projektu uchwały budżetowej z projektem wieloletniej prognozy finansowej;

4. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej:

– wpf

– przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej;

– objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;

– zgodność uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową.

5. Pytania.