PROWADZĄCY

Specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów, praktyk, szkoleniowiec w dziedzinie finansów publicznych oraz
rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Osoby odpowiedzialne za tworzenie propozycji procedur oraz ich wdrożeniem w życie, a także nadzór na przebiegiem prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
 2. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji.
 3. Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 4. Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej, oraz przypisanie im podstawowych obowiązków.
 5. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
 6. Inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa, a możliwość zmiany metody inwentaryzacji – wyjaśnienia oraz stanowisko Ministerstwa Finansów.
 7. Spis z natury – praktyczne wskazówki.
 8. Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
 9. Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzeniu salda.
 10. Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
 11. Znaczenie znakowania składników majątkowych oraz pól spisowych.
 12. Teren strzeżony.
 13. Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
 14. Protokół różnic inwentaryzacyjnych.
 15. Końcowe wnioski i rekomendacje.
 16. Kontrola i nadzór.
 17. Przykładowe zarządzenie.
 18. Załączniki – wzory niezbędnych formularzy, przykładowych rozwiązań i wyjaśnień.
 19. Dyskusja.