PROWADZĄCY

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

PROGRAM:

1. Definicja schematu podatkowego określona ustawą:

 • cel wprowadzenia regulacji
 • ważne definicje ustawowe (uzgodnienie, korzyść podatkowa, kryterium korzyści głównej, ogólne cechy rozpoznawcze, szczególne cechy rozpoznawcze, inne szczególne cechy rozpoznawcze)

2. Podmioty zobowiązane do raportowania:

 • identyfikacja promotora – obowiązki promotora względem korzystającego
 • korzystający
 • kryterium kwalifikowanego korzystającego
 • wspomagający
 • uczestnik uzgodnienia
 • terminy raportowania informacji o schematach podatkowych
 • numer schematu podatkowego (NSP)
 • obowiązki związane z NSP

 3. Procedura wewnętrzna dotycząca schematów podatkowych:

 • kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej
 • jaki jest cel procedury wewnętrznej
 • konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej
 • wzór procedury wewnętrznej

 4. Ulga na złe długi:

 • Warunki skorzystania z ulgi dla nabywcy;
 • Ustawowy termin dla prawa skorzystania z ulgi na złe długi.
 • Ujęcie ulgi na złe długi w deklaracjach VAT.
 • Zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.

5. Biała lista podatników VAT – doprecyzowany wykaz podmiotów dla potrzeb VAT:

 • Zakres danych objętych wykazem.
 • Skutki uregulowania należności z pominięciem rachunku ujętego w wykazie podatników.