W ZAŁĄCZENIU:  Dokumentacja Kontroli Zarządczej – przykładowe zarządzenia, instrukcje , w tym dotyczące polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, majątku,  inwentaryzacji, identyfikacji ryzyka.

 

PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych  oraz  publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

I. KONTROLA ZARZĄDCZA:

1. Pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – JST, jednostkach organizacyjnych z osobowością prawną i jednostkach bez osobowości prawnej.

2. Standardy kontroli zarządczej – cel i  ich charakter.

3. Obszary kontroli zarządczej.

4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

– dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

– sprawność nadzoru,

– ciągłość działalności,

– ochrona zasobów,

– szczegółowe mechanizmy kontroli.

5. Procedury kontroli zarządczej i  technika  ich tworzenia  – zagadnienia  praktyczne.

6. Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień – ich rola w kontroli zarządczej oraz  wzory dokumentacji.

7. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem( wzory zarządzeń i wzory dokumentacji ):

– identyfikacja ryzyka,

– analiza ryzyka,

– reakcja na ryzyko.

8. Rola dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczej- odpowiedzialność dyscyplinarna.