PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

1. Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

2. Duże zmiany w klasyfikacji budżetowej:

– świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług

– wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

– nowe rozdziały m.in.: 01043; 01044;60019;60020; 60022 i wiele innych

– nowe paragrafy dochodów, m.in.

  • 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • 609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • 610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

– zmiany w paragrafie wynagrodzeń i nowe paragrafy na wynagrodzenia nauczycieli;

– wejście w życie zmian.

3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

– klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 299, 668.

– klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;

– klasyfikowanie wydatków do § 419;

– klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;

– klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;

– stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;

– kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;

– klasyfikacja przychodów § 905, § 906.