PROWADZĄCY:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”.

Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM:

1. Źródła prawa pracy dla pracowników samorządowych, w tym:

 • zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
 • ustawa o pracownikach samorządowych jako przepisy szczególne
 • rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych – nowe przepisy
 • przepisy zakładowe w jednostkach
 • zmiany w ustawach i przepisach wykonawczych a zmiany w przepisach wewnętrznych

2. Wynagrodzenie za pracę:

 • podstawowe zasady ustalania,
 • wypłata wg. aktualnych przepisów Kodeksu pracy
 • minimalne wynagrodzenie za pracę i jego zastosowanie

3. Składniki płacy samorządowca:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatek za wysługę lat i zasady jego przyznawania
 • dodatek funkcyjny
 • dodatek specjalny
 • inne dopuszczalne dodatki
 • nagrody pieniężne i premie – podstawy i zasady wypłacania
 • należności wynikające z Kodeksu pracy: dodatek za pracę nocną i wynagrodzenie przestojowe, sposoby ich ustalania

4. Sposób ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru – nowe przepisy:

 • składniki przysługujące ustawowo
 • ustawowe ograniczenia – maksymalna i minimalna płaca
 • określanie górnych i dolnych wskaźników, składniki brane pod uwagę
 • podstawy ustalania wynagrodzenia pracowników z wyboru: uchwały organów JST (jako akty indywidualne), rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych

5. Okresy pracy a uprawnienia do niektórych świadczeń płacowych.

6. Problematyka godzin nadliczbowych i wynagrodzenia za nie.

7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania w świetle orzecznictwa SN.

8. Nagrody jubileuszowe: przyznawanie i wypłata.

9. Odprawy:

 • emerytalno-rentowa
 • w związku z zakończeniem kadencji (dla niektórych pracowników z wyboru)
 • z ustawy o zwolnieniach grupowych