Tekst jednolity - sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2020 r. pod poz.704 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.