Tekst jednolity sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września 2020 r. opublikowano pod pozycją 1564 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.