Tekst jednolity ustawy o dochodach jst

W Dzienniku Ustaw z dnia 08 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 38 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.