TEKST JEDNOLITY USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W dzienniku ustaw z 10 maja 2019 r. pod poz.869 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.