Tekst jednolity ustawy o kołach gospodyń wiejskich

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2020 r. pod poz.533 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.