Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw z dnia 04 maja 2020 r. pod poz.797 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.