Tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2021 r. pod poz. 289 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.