Tekst jednolity ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2021 r. pod poz. 743 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.