Tekst jednolity ustawy o ZFŚŚ

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2021 r. pod poz. 746 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.