Uchwała nr 6 RM zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - już obowiązuje

W Monitorze Polskim z dnia 12 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 26 Uchwałę Nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (13 stycznia 2021 r.).