Umowy zlecenia od stycznia 2017r. w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z innymi zmianami w prawie pracy – 10.03.2017 r.

Data szkolenia:

10 marzec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Program szkolenia:

1. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę od stycznia 2017 r.:

a) wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej z minimalnego wynagrodzenia

b) kwestie 80% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy

2. Zmiany w umowach zlecenia:

a) czy w każdej umowie zlecenia będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa?

b) jakie nowe elementy należy wprowadzić do umów zlecenia od 1.1.2017 r.?

c) czy będzie obowiązek zmieniania starych długookresowych umów zlecenia?

d) jak należy dokumentować ilość przepracowanych godzin na zleceniu?

e) jak długo trzeba będzie przechowywać dokumenty związane z wypłatą minimalnych stawek godzinowych?

f) jakie uprawnienia uzyska PIP w związku z wprowadzeniem minimalnych stawek godzinowych?

g) czy inspektorzy pracy będę mogli zobowiązywać do wypłaty minimalnej stawki godzinowej przy umowach o dzieło, uznając je za umowy o świadczenie usług?

h) umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a gwarancja minimalnego wynagrodzenia

i) obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

j) kara grzywny za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia

k) składkowanie i opodatkowanie umów zlecenia

3. Umowy o pracę po zmianach:

a) umowa na okres próbny – zasady zawierania

b) umowy na czas określony

c) okresy wypowiedzeń

4. Sposób wypełniania świadectw pracy po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy.

5. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych, prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej, instytucji kultury, ośrodków pomocy społecznej i spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak prawo administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne i prawo gospodarcze. Jest długoletnim wykładowcą i trenerem współpracującym z wieloma instytucjami szkoleniowymi jak i instytucjami oświatowymi.

Comments are closed.