UPADŁOŚĆ PODATNIKA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH – 10.10.2017 r.

Data szkolenia:

10 październik 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Skarbnicy oraz pracownicy wydziałów finansowych i księgowych gmin i miast zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi.

Program szkolenia:

 1. Upadłość przedsiębiorcy.
 2. Upadłość konsumencka.
 3. Wymagalność zobowiązań pieniężnych upadłego.
 4. Zaspokojenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z masy upadłości.
 5. Zgłoszenie wierzytelności z zakresu podatków i opłat lokalnych (kategorie i kolejność zaspokajania).
 6. Forma zgłoszenia wierzytelności (wzór zgłoszenia).
 7. Prowadzenie postępowania podatkowego z podatnikiem w upadłości.
 8. Zastosowanie stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości.
 9. Zasady stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w trakcie upadłości podatnika.
 10. Postępowanie egzekucyjne po dniu ogłoszenia upadłości.
 11. Bieg terminu przedawnienia a ogłoszenie upadłości podatnika.
 12. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostałe po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Możliwość umorzenia z urzędu zaległości podatkowej nie zaspokojonej w postępowaniu upadłościowym (wzór decyzji).

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 16 lat.

Comments are closed.