USTAWA BUDŻETOWA NA 2020 R.

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2020 r. pod poz.571 została opublikowana Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.