Ustawa o lasach- tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1463 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach.