Ustawa o systemie oświaty i ustawa ordynacja podatkowa - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją:

- 1327 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty;

- 1325 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa