VAT dla jednostek samorządu w 2017 r. – 23.11.2017 r.

Data szkolenia:

23 listopad 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Kierownicy jednostek, zakładów budżetowych, skarbnicy, główni księgowi, sekretarze gmin, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo – księgowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

1. Odwrotne obciążenie po zmianach w 2017 r.:

 • Zmiana zasady rozliczania usług budowlanych – zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo?
 • Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie?
 • PKWiU a podleganie podatkowi VAT
 • Odwrotne obciążenie dla innych towarów, w tym sprzedaż złomu, makulatury, itp.
 • Kiedy 23% a kiedy odwrotne obciążenie?
 • Wygląd faktury po zmianach;
 • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, usługi wykonywane na przełomie roku, zapisy w umowach.

2. Nowe sankcje w Ustawie o VAT

 • Sankcja 30% za błędy w rozliczeniach;
 • Sankcja 20% w przypadku samodzielnego skorygowania deklaracji VAT;
 • Sankcja 100% w przypadku błędów w rozliczeniach faktur;
 • Zasady ponoszenia odpowiedzialności;
 • Wyłączenia w stosowaniu sankcji.

3. Nowe zasady związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem podatników

 • Kontrola US w zakresie zarejestrowania
 • Zasady odmowy zarejestrowania podatnika;
 • Odpowiedzialność pełnomocnika związana z zarejestrowaniem podmiotu;
 • Wyrejestrowanie podatnika z urzędu – przypadki, w tym: deklaracje zerowe, stawka „zw”, działalność pozorna;
 • Wyrejestrowanie z deklaracji UE;
 • Konsekwencje praktyczne nowych zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podmiotów.

4. Rozliczanie podatków w 2017 r. – nowe zasady oraz problemy praktyczne

 • Pre – wskaźnik i proporcja w praktyce
 • Likwidacja rozliczeń kwartalnych;
 • Mały podatnik a rozliczenie kwartalne;
 • Wysyłka deklaracji i informacji wyłącznie elektronicznie;
 • Zasady zwrotu podatku VAT – zmiany dotyczące 25 –dniowego zwrotu;
 • Zwrot w ciągu 60 dni – możliwość przedłużenia zwrotu

5. Inne zmiany w podatku VAT

 • Funkcjonowanie kaucji gwarancyjnej i rozliczenia „towarów wrażliwych”;
 • Zmiana Rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych;
 • Zmiana w zakresie funkcjonowania urzędów skarbowych;
 • Nowy limit dla zwolnienia podmiotowego

6.      Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK w 2017 r.:

 • Nowy schemat w zakresie rejestrów podatku VAT;
 • NIP w schemacie jako nowy element – zasady jego funkcjonowania;
 • Przedmiot transakcji a założenia schematu;
 • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
 • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
 • Kontrola podatkowa „standardowa” a drogą elektroniczną – różnice.

7. Problemy związane z wystawianiem faktur:

 • Prawidłowe dane na fakturze;
 • Korygowanie faktur;
 • Nota korygująca a faktura korygująca
 • Faktura zaliczkowa jako dokument stwierdzający obowiązek podatkowy w VAT;
 • Forma zapłaty jako istotny element rozliczania wpłat.

8.Projektowane zmiany :

 • Podzielona płatność;
 • Zasady dokonywanie przelewów;
 • Formy zapłaty a rozliczenia podatku VAT;
 • E-paragony
 • Wysyłanie wyciągów bankowych dziennych.

9. Pytania uczestników.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie 2008 i 2010, oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Comments are closed.