VAT po Centralizacji – wybrane zagadnienia podatkowe i rachunkowe związane z ewidencją i rozliczeniem podatku VAT – 13.03.2017 r.

Data szkolenia:

13 marzec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Kierownicy jednostek, zakładów budżetowych, skarbnicy, główni księgowi, sekretarze gmin, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo – księgowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

I. Zasady rozliczania podatku VAT:

1. Podatnik podatku od towarów i usług – definicja , podmiot i przedmiot opodatkowania;
2. Podstawa opodatkowania;
3. Dokumentowanie obrotu miedzy jednostkami organizacyjnymi gminy;
4. Faktura VAT, korekta faktury, nota korygująca – zasady wystawiania;
5. Zasady odliczenia podatku VAT- pełne odliczenie, współczynnik proporcji i  prewspółczynnik.
II. Wyjaśnienia MF z 24 listopada 2016 r. – w sprawie centralizacji VAT, wyjaśnienia uzupełniające  MF z 10 stycznia 2017 roku.
III. Rozliczanie podatku VAT- ogólne zasady ewidencji zakupu i sprzedaży.
IV. Rozliczenie podatku VAT wyni­kającego z deklaracji cząstkowych z jednostką samorządu terytorialnego.
V. Polityka rachunkowości  po dniu 1 stycznia 2017:
1. Organizacja kont na potrzeby rozliczenia VAT – konta syntetyczne i rozbudowana analityka;
2. Ewidencja księgowa – wybrane konta dla ewidencji (schematy księgowań);
3. Ewidencja podatku VAT należnego w jednostkach budżetowych;
4. Ewidencja podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług przez jednostki budżetowe;
5. Ewidencja podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego rozliczającej podatek VAT centralnie na podstawie cząstkowych deklaracji jednostek budżetowych;
6. Ewidencja podatku VAT na koncie organu;
7. Ewidencja podatku VAT na wydzielonym rachunku dochodów.
VI. Podatek VAT w klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej.
VII. Odpowiedzialność Kierownika Jednostki i Głównego Księgowego za prawidłowe rozliczenie podatku VAT w świetle ustawy o finansach publicznych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.
VIII. Pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Główny księgowy budżetu, posiada certyfikat Ministerstwa Finansów w zakresie ksiąg rachunkowych i szacowania ryzyka finansowego oraz Certyfikat Instytutu Kontroli i Kontrolingu.

Comments are closed.