VAT w JST w 2018 roku – drugi rok po scentralizowaniu rozliczeń zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu VAT oraz ich korekt – 23.01.2018 r.

Data szkolenia:

23 styczeń 2018 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie i jego tematykę podzieliliśmy na cztery główne części, najważniejsze dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w JST w 2018 roku, tj. w drugim roku po scentralizowaniu rozliczeń.

Pierwsza i druga część to: Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT. Czyli jaki dokument z tytułu żądanej należności jest najwłaściwszy do wystawienia. Faktura czy nota, czy jeszcze inny dokument księgowy? Jak ewidencjonować VAT za pośrednictwem kas fiskalnych i JPK oraz nowowprowadzanej od 1 kwietnia 2018r. podzielonej płatności?

Trzecia część to: Deklarowanie VAT należnego. Czyli jaką kwotę należną (opłatę) wykazać a jakiej nie wykazywać w comiesięcznej deklaracji VAT-7? Także i to, w którym miesiącu rozliczeniowym, należy to prawidłowo uczynić?  I z jaką stawką VAT?

Czwarta część to: Odliczanie VAT naliczonego. Czyli, z których faktur zakupowych można dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT i w jakiej wysokości? Czy z danej faktury zakupu towarów i usług nie należy tego robić w ogóle, czy tylko częściowo (wg prewskaźnika, wskaźnika, obydwu metod naraz czy też innej metody), czy też można dokonać odliczenia podatku VAT w całości? I jakich konkretnie zakupów towarów i usług dotyczą te różne rodzaje i wysokości odliczeń? Jak w deklaracji za styczeń 2018r. dokonać korekty podatku naliczonego odliczanego w trakcie 2017 roku?

Piąta część poświęcona jest nowościom w opodatkowaniu VAT, których zwykle w pierwszym miesiącach nowego 2018 roku, jest bez liku.

Odbiorcy:

1) wszystkie urzędy JST (gmin, miast, powiatów, województw);

2) wszystkie samorządowe jednostki budżetowe (typu: placówki oświatowe, placówki pomocy społecznej itp.):

3) wszystkie samorządowe zakłady budżetowe (typu: OSiR, ZUK, ZWiK itp.).

Program szkolenia:

I. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI

 1. Faktury:
 • dane na fakturach
 • terminy ich wystawiania (przed i po transakcji)
 • korekty faktur
 • szczególne rodzaje faktur („odwrotne obciążenie”, RR dla rolnika i inne)
 1. Dokumenty wewnętrzne, w tym zestawienia opłat od osób fizycznych
 2. Noty – dot. opłat nie podlegających VAT

II. EWIDENCJONOWANIE VAT

1.      Ewidencje VAT (w tym: Jednolity Plik Kontrolny)

 • obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzania deklaracji VAT-7
 • obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK
 • ich treść (identyfikacja podatników i szczegóły transakcji)

2.      Kasy rejestrujące

 • zmiany dot. 2018r.
 • wykaz czynności zwolnionych od ewidencjonowania
 • wykaz czynności, które muszą być zaewidencjonowane
 • etapowe wprowadzanie kas elektronicznych w latach: 2018-2023

III. DEKLAROWANIE VAT

 1. Rozliczanie VAT w comiesięcznych deklaracjach VAT-7 (ogólne zasady)
 • VAT należny od sprzedaży
 • VAT naliczony od zakupów
 • najmu, dzierżawy i podobnych usług
 • dostawy mediów (wody, ścieków, ciepła, prądu, gazu, telefonów oraz innych)
 • przenoszenia kosztów (refakturowania)
 • budowlanych usług
 • zbycia nieruchomości
 • zaliczek
 • innych
 • jej wysokość – do wpisania do deklaracji
 • dopuszczalne sposoby liczenia VAT: „w stu” i „do sta”
 • elementy podstawy opodatkowania, w tym: wydatki dodatkowe
 1. Moment deklarowania VAT należnego (obowiązek podatkowy) od:
 1. Kwota należna, cena (podstawa opodatkowania)

IV. ODLICZANIE VAT

1.      Ogólne reguły (warunki) odliczania VAT

 • przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności
 • co w przypadku braku przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności

2.      Terminy odliczenia VAT

 • na bieżąco: w miesiącu otrzymania faktury
 • w ciągu 5 lat od otrzymania faktury
 • w ciągu 5 lub 10 lat – od nabycia środka trwałego

3.      Wysokość odliczeń

 • brak odliczeń
 • częściowe odliczenia VAT (wg różnych metod)
 • pełne odliczenie VAT

4.      OBOWIĄZKOWA KOREKTA ODLICZEŃ VAT

 • za 2017r. – w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018r.
 • jednorazowa
 • 5- letnia – od środków trwałych ruchomych
 • 10 – letnia – od nieruchomości

5.    Prewskaźniki – nowa metoda odliczeń VAT od 1.01.2016r.

 • rodzaje: wg wzorów z rozporz. MF (odrębne przychodowe dla każdej jednostki), ustawowe (powierzchniowy, czasowy, kadrowy, przychodowy) oraz własne
 • odliczenie VAT wskaźnikami i prewskaźnikami tej jednostki, która rzeczy używa

V. NOWOŚCI

 1. JPK – aktualizacja i uszczegółowienie od 1 stycznia 2018r.
 2. Centralny Rejestr Faktur (CRF)
 3. Podzielona płatność” – nowa dobrowolna metoda płatności kontrahentom od 1.07.2018 r.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Tematyką podatku VAT- zajmuje się od początku jego wprowadzenia w Polsce (od 5 lipca 1993 roku). Przez 2 lata pracowała w Urzędzie Skarbowym, następnie przez 11 lat w Ministerstwie Finansów i 5 lat w Wydawnictwie Podatkowym. Od 1995 r. prowadzi szkolenia dotyczące VAT. Ponadto z tematyki pisze i publikuje na ten temat już od 1994 roku. Ostatnio wydane pozycje książkowe dotyczyły problemów związanych z centralizacją VAT w JST.

Comments are closed.