VII Ogólnopolska Konferencja Dyscypliny Finansów Publicznych

Od 28 września do 29 września 2020 r. biorę udział jako prelegent w VII Ogólnopolskiej Konferencji Dyscypliny Finansów Publicznych „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady dysponowania środkami publicznymi i skutki ich naruszenia” wraz z towarzyszącym Seminarium „Podstawy odpowiedzialności kierownika i pracownika jednostki w ujęciu naruszenia systemu finansów publicznych”.  
Dzisiaj moja prelekcja w sesji II - "Klasyfikacja budżetowa w jednostce sektora finansów publicznych; występujące nieprawidłowości i ich skutki na tle ustaleń organów kontrolnych".
Jutro natomiast prelekcja w sesji I - "Sprawozdawczość jednostki sektora finansów publicznych: obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i pracownika odpowiedzialnego za prezentowanie danych w sprawozdaniach, praktyczne wskazówki eliminacji potencjalnych nieprawidłowości, ustalenia organów kontroli i ich skutki w przedmiocie dyscypliny finansów publicznych".