Wsparcie dla jst na realizację zadań inwestycyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 662 uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia
23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.