Wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, opublikowany.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2362, rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień.

W załączniku do rozporządzenia określono wzór planu postępowań o udzielenie zamówień. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.