ZFŚS w 2017 r. i 2018 r. najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF – 25.01.2018 r.

Data szkolenia:

25 styczeń 2018 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę w zakresie działalności ZFŚS, osób pracujących w działach kadr oraz wszystkich zainteresowanych ową tematyką.

Program szkolenia:

1. Zmiany przepisów od 2018 r. mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:

 • Podniesienie kwoty zwolnienia z podatku PIT z 380 do 1000,00 zł.;
 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT

 2. Zmiany od 2017 r.:

 • Zasady tworzenia ZFŚS – brak obowiązku dla pracodawcy zatrudniającego do 50 pracowników;
 • Tworzenie ZFŚS na wniosek związku zawodowego – procedura ustalania;
 • Nowe zasady dokonywania odpisu w przypadku pracowników młodocianych;
 • Odpis na niezmienionym poziomie – dla kogo?
 • Fakultatywne tworzenie ZFŚS – skutki praktyczne;
 • Przepisy przejściowe – termin wejścia w życie zmian.

3. Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.

4. Zasady tworzenia ZFŚS:

 • obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 • zwolnienia z obowiązku;
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 •  Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;

5. Funkcjonowanie ZFŚS:

 •   zasady odpisu na ZFŚS;
 •   obliczanie osób zatrudnionych w 2016 r. – czy ma znaczenie?
 •   wysokość odpisu;
 •   czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
 •   rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 •   obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 •   możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;

6. Regulamin ZFŚS:

 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.

7. Zasady wydatkowania ZFŚS:

 • kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
 • komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
 • przekazania pieniężne;
 • zapomogi;
 • pomoc rzeczowa;
 • wczasy pod gruszą;
 • bilety do kina, teatru, basen;
 • paczki dla dzieci;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • ·dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • ·dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • ·wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • ·rozliczenie imprezy integracyjnej
 • ·koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

8. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:

 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

9. ZFŚS a ZUS:

 • zasady zwolnienia ZFŚS ze składek ZUS;
 • utrata prawa do zwolnienia;
 • obowiązek uzależnienia wypłaty świadczeń od sytuacji materialnej pracownika – problemy praktyczne

10. ZFŚS a PIT:

 • zasady zwolnienia ZFŚS z podatku PIT;
 • świadczenia wypłacane z ZFŚS a problem nieodpłatnych świadczeń
 • zwolnienie z opodatkowania kwoty z ZFŚS do wartości 380,00 zł.

11. Problemy praktyczne związane z ZFŚS:

 • przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
 • „pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

12. Dyskusja z uczestnikami.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie 2008 i 2010, oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Comments are closed.