Zmiana do ustawy o drogach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 54 ustawę z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.