Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W Dzienniku Ustaw z dnia 04 maja 2020 r. pod poz.795 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli