Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 2361, ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.