Zmiany w 2017 r. prawo pracy, umowy i minimalna stawka godzinowa, projekt elektronicznej teczki akt osobowych – 07.06.2017 r.

Data szkolenia:

07 czerwiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Wszyscy zainteresowani ową tematyką.

Program szkolenia:

1. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

2. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego z września 2016 r. i ich konsekwencje

–        forma dokumentowa a elektroniczna: różnice i ich znaczenie prawne

–        podpis elektroniczny: zasady, znaczenie prawne

3. Umowy cywilnoprawne i minimalna stawka godzinowa w 2017 r.

a) Umowy cywilnoprawne – rodzaje, zasady zawierania

b) Umowa zlecenia

-          zlecenie a świadczenie usług

-          forma

-          strony umowy

-          wynagrodzenie

-          wykonywanie umowy i roszczenia

-          wypowiedzenie zlecenia

c) Umowa o dzieło

-          dzieło – definicja, orzecznictwo

-          oznaczenie dzieła w umowie

-          wynagrodzenie

-          odstąpienie od umowy

d) Inne umowy dotyczące wykonywania usług
e) Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę
f) Minimalna stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

-          nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – stan prawny

-          kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń i samozatrudnieni

-          zlecenia wykonywane zespołowo

g) Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych

-          sposób prowadzenia dokumentacji

-          podmiot odpowiedzialny

-          przechowywanie dokumentacji

h) Forma wypłaty wynagrodzenia
i) Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
j) Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń
k) Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej

4. Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie wydawania przepisów zakładowych
5. Zmiany Kodeksu Pracy – nowe świadectwo pracy: zasady wypełniania i wydawania
6. Projekt Ministerstwa Rozwoju – skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i ich digitalizacja

–        forma elektroniczna oświadczeń woli składanych w ramach stosunku pracy

–        zasady digitalizacji istniejącej dokumentacji pracowniczej

–        nowy zakres danych w świadectwie pracy

–        nowy 10-letni  termin przechowywania akt osobowych i dokumentacji płacowej

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Wieloletni redaktor serwisu pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, oświacie, instytucjach kultury. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy.

Comments are closed.