ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ I PODATKACH LOKALNYCH 2017/2018 – 09.11.2017 r.

Data szkolenia:

09 listopad 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Wzrost rzetelności prowadzenia wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych poprzez bieżącą orientację w zmianach przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:

Możliwość poznania w krótkim czasie nowych zasad, możliwości i obowiązków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

Odbiorcy:

Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.

Program szkolenia:

1. Nowe zasady zabezpieczenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku w formie zastawu skarbowego (Rejestr Zastawów Skarbowych, wniosek o wpis, zawiadomienie o dokonaniu wpisu, dostęp do danych zawartych w rejestrze).
2. Wyłączenie zasady solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (od 14 lipca 2017 r.)
3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w 2017 r.
4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości żłobków i klubów dziecięcych od 1 stycznia 2018 r.
5. Możliwość umorzenia kosztów upomnienia z urzędu.
6. Rejestr Należności Publicznoprawnych od 1 stycznia 2018 r. (zasady, zgoda w formie uchwały rady gminy).
7. Planowane wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania sprawozdawania z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w zakresie podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Comments are closed.