ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH W 2017/2018 R. – 01.12.2017 r.

Data szkolenia:

01 grudzień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego (treść wniosku o wpis/wykreślenie, podstawa wniosku, Rejestr Zastawów Skarbowych).
 2. Możliwość umorzenia kosztów upomnienia z urzędu w świetle ustawy o finansach publicznych (od 28kwietnia 2017 r.)
 3. Wyłączenie zasady solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
  w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (od 14 lipca 2017 r.)
 4. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w 2017 r. Projekt zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych.
 5. Zwolnienie od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości Krajowego Zasobu Nieruchomości (od 11 września 2017 r.).
 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości żłobków i klubów dziecięcych
  od 1 stycznia 2018 r.
 7. Nowe regulacje dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikające z Prawa wodnego (od 1 stycznia 2018 r.).
 8. Planowane wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania sprawozdawania
  z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w zakresie podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych.
 9. Rejestr Należności Publicznoprawnych – możliwość ujawnienia dłużników od 1 stycznia 2018 r. (zasady, zgoda w formie uchwały rady gminy).
 10. Planowane zmiany w ustawie postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Comments are closed.