Zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1381 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.