PROWADZĄCY:

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

PROGRAM:

 1. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych:
 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?
 1. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT:
 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
 • odliczanie VAT.
 1. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA i orzeczenia TSUE:
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.
 1. MDR w praktyce sektora finansów publicznych:
 • Czy nas to w ogóle dotyczy? Zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych.
 • Dlaczego musimy się dostosować?
 • Przybliżenie nowych przepisów:
  • Definicje korzystającego, promotora i wspomagającego, jaką rolę może mieć nasza jednostka?
  • Rola spółek komunalnych, instytucji kultury,
  • Co oznacza w praktyce udostępnianie schematu?
  • Kwestie techniczne, raportowanie, organy,
  • Formy raportowania, deklaracje,
  • Definicja schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania,
  • Co to jest korzyść podatkowa?
  • Jakich podatków dotyczą nowe przepisy?
  • Krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji,
  • Sposób i termin raportowania,
  • Zakres raportowanych informacji,
  • Konsekwencje karne skarbowe niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty zobowiązane,
  • Limity kwotowe,
  • Procedura MDR – rodzaje i treść.
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • MDR a sektor publiczny – specyfika.
 1. Czynności Jednostek z zakresu oświaty i pomocy społecznej:
 • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
 • dotychczasowe orzecznictwo
 • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
 • procedury
 • wpływ na współczynnik.
 1. Przeznaczenie przychodu jako podstawa zwolnienia z CIT:
 • fundacje, stowarzyszenia, związki,
 • orzeczenia i interpretacje,
 • problematyka alokacji przychodów i kosztów.
 1. Autorskie koszty uzyskania przychodów – koszty po zmianie przepisów podatkowych:
 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • rodzaje przychodów, do których stosujemy preferencje,
 • kto jest twórcą i definicja utworu,
 • prawa autorskie,
 • definicje,
 • orzecznictwo,
 • czynności twórcze, techniczne i odtwórcze.
 1. Praktyka stosowania kosztów twórców:
 • interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądowe,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • planowana interpretacja ogólna,
 • wytyczne w zakresie działalności twórczej,
 • wymogi formalne,
 • przyjęcie utworu przez pracodawcę,
 • aspekty praktyczne: rola umów, regulaminy wynagradzania, odpowiednie dokumentowanie, ewidencje, stanowiska twórcze,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?
 1. Kontrole NIK w sprawie centralizacji – pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych:
 • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
 • Sprawdzenie umów,
 • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
 • Obieg informacji w jednostce,
 • Odliczać czy nie odliczać?
 • Gospodarność a brak odliczeń,
 • specyficzna sprzedaż w jednostkach,
 • Umowy bezgotówkowe,
 • Typowe błędy,
 • Rekomendacje z praktyki.