PROWADZĄCY:

Wykwalifikowani Instruktorzy Samoobrony i Pszczyńskiej Sztuki Walki, których umiejętności potwierdzają certyfikaty Państwowe. Posiadacze Stopni Mistrzowskich Pszczyńskiej Sztuki Walki, prowadzący sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cyklicznie organizujący kursy samoobrony, w tym samoobrony dla kobiet. Zawodowo związani ze służbami mundurowymi.

PROGRAM:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  1. Aspekt prawny samoobrony – pojęcie obrony koniecznej, co jest dozwolone, co niezbędne do zachowania przepisów
  2. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym w czasie lekcji i w przerwach między nimi – jak go zrealizować, by samemu czuć się bezpiecznie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

  1. Właściwa postawa ciała – podstawy samoobrony
  2. Bezpieczna przestrzeń podczas lekcji – ćwiczenia na koncentrację
  3. Ton głosu i elementy zaskoczenia w odwróceniu uwagi w sytuacjach zagrożenia
  4. Obrona przed uderzeniami i kopnięciami
  5. Uwolnienia z uchwytów