PROWADZĄCY:

Wykwalifikowani i legitymizujący się państwowymi uprawnieniami instruktorzy samoobrony, wieloletni trenerzy pszczyńskiej sztuki walki, posiadający doświadczenie w pracy z ludźmi, realizujący szeroko rozumiane zajęcia i kursy samoobrony.

TYTUŁEM WSTĘPU:

Zgodnie z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata.

PROGRAM:

I DZIEŃ – ZAJĘCIA TEORETYCZNE

16 LISTOPADA 2022 R.-  GODZ. 9.00 – 13.00

 1. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. /
 2. Obrona konieczna.
 3. Przekroczenie granic obrony koniecznej –  odpowiedzialność karna.
 4. Sposoby radzenia sobie stresem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. 
 5. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym i zapobieganie eskalacji przemocy w sytuacji kryzysowej.

II DZIEŃ – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

17 LISTOPADA 2022 R. –  GODZ. 9.00 – 15.00

 1. Obrona przed uchwytami i uwolnienie z uchwytów – różne kombinacje.
 2. Techniki deeskalacyjne w komunikacji z klientem pomocy społecznej.
 3. Techniki bezpiecznego, kontrolowanego upadku.

III DZIEŃ – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

18 LISTOPADA 2022 R. –  GODZ. 9.00 – 15.00

 1. Obrona przed ciosem – różne warianty.
 2. Obrona w sytuacjach nietypowych – obrona przed duszeniem w parterze, uwolnienie z trzymania <parter>, uwolnienie z trzymania <ściana>. 
 3. Obrona przed osobnikiem uzbrojonym w niebezpieczne przedmioty np. nóż, pałkę i inne nietypowe przedmioty.