PROWADZĄCY:

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Prowadzi kursy i szkolenia z prawa pracy w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Dzieli się swoją wiedzą ze słuchaczami nie tylko wiedzą teoretyczna ale również praktyczną.

PROGRAM:

 1. Czas pracy – zasady planowania i rozliczania:
 • Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, obowiązkowe przerwy w pracy
 • Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy w
 • Godziny nadliczbowe dobowe powstałe po przekroczeniu podstawowej dobowej normy czasu pracy i wydłużonego dobowego wymiaru czasu pracy – zasady rozliczania
 • Godziny średniotygodniowe powstałe w pracy w godzinach nadliczbowych w dni harmonogramowo wolne od pracy oraz powstały między dobami pracowniczymi – zasady rozliczania
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Rejestracja wyjść prywatnych
 • Dyżur domowy, dyżur w pracy – zlecanie, rekompensowanie
 • Niedziela, święto, dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pora nocna – zasady ustalone w regulaminie pracy niezbędne do właściwego rozliczenia czasu pracy pracowników
 • Ewidencja czasu pracy -wymagania od 1 stycznia 2019
 • Przykładowe wzory dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy
 • Czas pracy pracowników mobilnych
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży przy stałych rozkładowych godzin pracy
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej w ruchomym czasie pracy
 • Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej u pracowników mobilnych
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej kadry menedżerskiej
 • Sankcje za nieprzestrzeganie norm czasu pracy
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy
 1. Czas pracy zadania praktyczne:
 • Zadania – obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 • Zadania – sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w różnych systemach czasu pracy  z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy
 • Zadania – rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie
 • Zadania – rozliczanie czasu pracy w pracy zmianowej – godziny średniotygodniowe powstałe między dobami pracowniczymi
 • Zadania – rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 • Zadania – rozliczanie czasu pracy w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Zadania – rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 • Zadania- rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnych etatach
 • Zadania – rozliczanie czasu pracy pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu o niepełnosprawności w przypadku zgody lekarza pracę w podstawowej normie czasu pracy