PROWADZĄCY:

Wykwalifikowani Instruktorzy Samoobrony i Pszczyńskiej Sztuki Walki, których umiejętności potwierdzają certyfikaty Państwowe. Posiadacze Stopni Mistrzowskich Pszczyńskiej Sztuki Walki, prowadzący sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cyklicznie organizujący kursy samoobrony, w tym samoobrony dla kobiet. Zawodowo związani ze służbami mundurowymi.

PROGRAM:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  1. Aspekt prawny samoobrony – pojęcie obrony koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole/ klasie/ sprawując opiekę nad dziećmi.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

  1. Sztuka upadania.
  2. Sposób na bezpieczne unieruchomienie dziecka zagrażającego sobie i innym.
  3. Krzyk w odwróceniu uwagi agresywnego dziecka.
  4. Obrona przed uderzeniami i kopnięciami.
  5. Uwolnienia z uchwytów.
  6. Trening z wykorzystaniem elementu zaskoczenia.