PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I. ZMIANY OD 2022 R.

 1.  Zmiany w treści faktur:
 • Likwidacja słowa „Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu – skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa „Korekta” oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.
 1. Faktura ustrukturyzowana:
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Zmiany w fakturach korygujących;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 1. Krajowy System e-faktur:
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.
 1. E-faktura i e-paragon w dotychczasowych uregulowaniach a zmiany od 2022 r.
 • Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych;
 • E-faktury udostępniane przez portal;
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
 • Przechowywanie e-faktur;
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
 • E-paragon dla konsumenta – kiedy?
 1. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną
 1. Zmiany w kasach fiskalnych i zasad dokonywania zapłat od 2022 r.:
 • Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych w dotychczasowym brzmieniu – okres obowiązywania przepisów
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych;
 • Dotychczasowe zwolnienia a nowe uregulowania, w tym wyłączenie ze zwolnienia myjni samochodowych;
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Pojęcie instrumentu płatniczego;
 • Funkcjonowanie kasy on-line i terminala płatniczego – sankcje karne od 01/07/2022 r.
 • Przepisy przejściowe.

II. ZMIANY W 2021 R. dotyczące fakturowania.

 1. Uregulowania SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących:
 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej – NOWE POJĘCIE;
 • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego – czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus – NOWE ZASADY rozliczeń;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego – kiedy rozliczanie?
 1. Kurs przeliczeniowy faktur:
 • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
 • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego – zasady rozliczeń
 • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
 • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe – ryzyko podatkowe;
 • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT – zasada;
 • Przykłady rozliczeń.
 1. Nowe kody i symbole – PROBLEMY PRAKTYCZNE:
 • Oznaczenia kodów i symboli – obowiązkowe na fakturze?;
 • Omówienie poszczególnych kodów GTU_01 – GTU_13;
 • Symbole stosowane w przypadku sprzedaży;
 • Kto oznacza kody i symbole?
 • Pomyłki w kodach i symbolach;
 • Korekty faktur a kody i symbole.
 1. NIP na paragonie a faktura:
 • Zasady wystawiania paragonów;
 • Paragon dla osoby fizycznej a dla firmy;
 • Brak NIP-u na paragonie a wystawianie faktury – dla kogo?
 • Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP;
 • Warunki techniczne kas fiskalnych a nowe przepisy;
 • Kupujący – na co uważać w momencie zakupu;
 • Sprzedający – kiedy paragon a kiedy faktura
 • Problemy praktyczne związane ze zmianą przepisów: otrzymanie paragonu bez numeru NIP, anulowanie paragonu czy można, rozliczanie paragonów w razie braku faktury.

III. ZASADY OGÓLNE dotyczące faktur.

 1. Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT:
 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury i noty korygujące
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża
 • Duplikat faktury
 1. Pytania uczestników.