PROWADZĄCY:

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie pracy był odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12.000 uczestników), autor licznych publikacji (m.in. Leksykon fakturowania 2011-2015” wyd. Unimex) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

PROGRAM:

 1. Faktura papierowa, elektroniczna, oraz faktura w zamówieniach publicznych. Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur:
 • Omówienie definicji ,,faktura” i ,,faktura elektroniczna”.
 • Dlaczego faktura jest najważniejszym dokumentem w firmie ?
 • Formaty dla faktury elektronicznej. Skan faktury, a faktura elektroniczna – faktura w PDF.
 • Obowiązek wystawienia faktury – które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
 • Kiedy faktury nie wolno wystawić – czynności nietransakcyjne, np. kara umowna.
 • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury – co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury?
 • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane – czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
 • Kto odpowiada za wystawienie i posłużenie się „pustą fakturą” ? – sankcje podatkowe i KKS – odpowiedzialność osobista i tzw. wina w nadzorze.
 1. Faktura VAT – treść, rodzaje faktur, moment wystawienia:
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe.
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Koszty dodatkowe dostawy, a sposób ich fakturowania.
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze, a obowiązek podatkowy w VAT i CIT(z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms).
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi, a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach).
 • Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne.
 • Duplikat faktury i jego rola w procesie rozliczania transakcji (VAT należny i naliczony).
 • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania. Treść faktury zaliczkowej – obowiązkowe elementy.
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji.
 • Nowelizacja przepisów w 2023r. odnośnie faktur zaliczkowych.
 • „Zerowa” faktura końcowa.
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
 • Zaliczka na poczet WDT/WNT – opinia sądów administracyjnych i MF.
 1. Faktury korygujące:
 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Co dalej z notami korygującymi na podstawie ustawy o KSEF?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach w ramach SLIM_VAT_1.
 • Zmiany w zakresie terminu rozliczania korekt w ustawie o KSEF.
 • Korekty w sprzedaży międzynarodowej – moment ujęcia.
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej.
 • Problematyka anulowania faktury.
 • Korekty, a premie pieniężne i bonusy marketingowe.
 1. Techniczne aspekty stosowania fakturowania:
 • Jak traktować pozycje z faktury, których umieszczenie nie jest obowiązkowe?
 • Szczególne regulacje dotyczące fakturowania w JST oraz w grupie VAT.
 • Faktury wystawiane do paragonów:

–    nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – objaśnienia Ministerstwa Finansów,

–    Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu.

–    Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?

–    Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury.

 • Wystawianie faktur przy sprzedaży konsumenckiej (e-commerce).
 • Weryfikacja kontrahentów, czyli należyta staranność.
 • Metoda podzielonej płatności, a faktura VAT w praktyce.
 • Biała Księga Podatników, a fakturowanie – jakie obowiązki ciążą na podatniku?
 1. Rewolucja w fakturowaniu przełożona, ale nieuchronna – faktury ustrukturyzowane:
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
 • Faktura ustrukturyzowana, a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna).
 • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej.
 • Dobrowolność faktury ustrukturyzowanej, a obowiązek jej stosowania od 2024 r.
 • Krajowy System e-Faktur, czyli jak się dostać do własnego konta w KSEF i przekazywać uprawnienia pracownikom?
 • Zachęty i przywileje dla u-fakturowców (zwrot VAT, zasady ujęcia korekt).