PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

 1. Ogóle zasady rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 2. Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych: dochody i wydatki budżetowe, należności i zobowiązania, obrót gotówkowy, rachunki płatnicze, karty płatnicze.
 3. Zasady ustalenia pogotowia kasowego – nowe przepisy.
 4. Dokumentacja obrotu kasowego: rodzaje dokumentów kasowych, wymogi formalne i poprawianie błędów.
 5. Rachunkowość środków pieniężnych: wycena, ewidencja, inwentaryzacja.
 6. Aktualne zabezpieczenia banknotów w Polsce.
 7. Zasady przechowywanych środków pieniężnych w kasie i podczas transportu.
 8. Zatrzymanie fałszywych znaków pieniężnych.
 9. Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
 10. Odpowiedzialność materialna i karna kasjera.
 11. Rachunki bankowe w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych – podstawowe założenia, ewidencja, inwentaryzacja.
 12. Gospodarka finansowa i rachunkowość w zakresie kart płatniczych.
 13. Gotówka w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz karty płatnicze w sprawozdaniach budżetowych.
 14. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarki środkami pieniężnymi.