PROWADZĄCY:

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Finansów Publicznych, Forum Rachunkowości Budżetowej, Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Europejski Kongres Gospodarczy i wiele innych prestiżowych wydarzeń.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach budżetowych:
 • regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości
 • co nowego w przepisach od 2022 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji – kto?
 • teoria a praktyka inwentaryzacji
 1. Terminarz inwentaryzacji środków trwałych:
 • 31 grudnia 2022 czyli kiedy?
 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować?
 • co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego
 1. Metody inwentaryzacji środków trwałych:
 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami
 1. Praktyczne problemy spisu z natury:
 • jak skutecznie podzielić jednostkę na pola spisowe?
 • zespoły spisowe – praktyczne problemy
 • jak liczyć i wypełniać arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • jak inwentaryzować „drobne” rzeczy?
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?
 1. Grunty, drogi, place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku.
 2. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorca a roczna inwentaryzacja.
 3. Cyfryzacja inwentaryzacji środków trwałych.
 4. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic.
 5. Dokumentacja inwentaryzacji:
 • co ważne?
 • dokumentacja stała i dokumentacja coroczna
 • arkusze spisu z natury i co jeszcze niezbędne?
 • czy i dlaczego dokumentacja jest ważna?
 • kilka praktycznych uwag
 1. Jak do inwentaryzacja podchodzą organy kontrolne – podejście praktyczne.
 2. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla jednostek budżetowych.
 3. Pytania.