PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji:
 • Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i stanowiska Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości
 • Inwentaryzacja w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
 • Zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji.
 • Instrukcja inwentaryzacyjna.
 1. Rodzaje, formy i przedmiot inwentaryzacji.
 2. Plany (harmonogramy) i inne dokumenty organizacyjne.
 3. Osoby uczestniczące w inwentaryzacji – podział kompetencji  pomiędzy kierownika jednostki  i pozostałych pracowników.
 4. Szkolenie osób powołanych do inwentaryzacji .
 5. Przygotowywanie rejonów spisowych.
 6. Spis z natury, w tym: procedury rozpoczęcia, ustalenie ilości składników, ruch składników w czasie spisów, sporządzanie arkuszy spisowych, wycena składników ujętych w arkuszu spisu z natury,  zakończenie i kontrola spisów:
 • zwrócenie szczególnej uwagi na inwentaryzację środków trwałych
 • pojęcie środka trwałego, obiektu inwentarzowego, części składowych, peryferyjnych oraz dodatkowych, środki trwałe w budowie, ulepszenia środków trwałych, dokumentacja środków trwałych (w tym księgi inwentarzowe).
 1. Uzgadnianie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych i należności.
 2. Problemy z inwentaryzacją metodą weryfikacji, w tym inwentaryzacją dokumentów elektronicznych.
 3. Rozliczanie inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego.
 4. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 5. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników, w tym rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.