PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

PROGRAM:

  1. Środki publiczne: co to są środki publiczne; co to są dochody publiczne; na co przeznacza się środki publiczne.
  2. Jednostki sektora finansów publicznych m.in.: formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych; co to jest sektor finansów publicznych; kto tworzy, łączy, likwiduje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
  3. Jawność finansów publicznych: w jaki sposób realizowana jest zasada jawności; podawanie do publicznej wiadomości jakich informacji jest obowiązek oraz terminy.
  4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in.: zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych; lokowanie wolnych środków, kto nie może; w jaki sposób powinny być dokonywane wydatki publiczne.
  5. Obowiązki głównego księgowego w tym m.in.: podpis głównego księgowego – o czym świadczy; prawa i obowiązki głównego księgowego.
  6. Odpowiedzialność kierownika jednostki, m.in.: za co odpowiada kierownik jednostki sektora finansów publicznych.
  7. Państwowy dług publiczny m.in.: jakie tytuły dłużne obejmuje państwowy dług publiczny; obliczanie państwowego długu publicznego.
  8. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych, m.in.: kto może zaciągać zobowiązania i w jakim zakresie; zaciąganie kredytów i pożyczek.