PROWADZĄCY:

Długoletni staż pracy w organach podatkowych, a od 11 lat ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki podatku VAT, świadczona bezpośrednio pomoc doradcza przy centralizacji podatku VAT – sprawia, że dzisiaj ma już wiele cennych doświadczeń związanych ze specyfiką jednostek samorządu terytorialnego jako podatnikiem podatku VAT i z powodzeniem mogę zidentyfikować obszary, które wiążą się z nowymi obowiązkami informacyjnymi, wynikającymi z przepisów podatkowych.

PROGRAM:

 1. Czynności związane z nieruchomościami:
 • wynajem nieruchomości mieszkalnych – co wynika z interpretacji Ministra Finansów
 • sprzedaż gruntu na poszerzenie działki zabudowanej a podatek VAT
 • opdatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania w tym świadczonych w bursach i internatach
 • opodatkowanie działki rolnej zajętej na farmę fotowoltaiczną
 1. Schematy podatkowe w świetle interpretacji podatkowych:
 • kiedy jednostki sektora finansów publicznych są wyłączone z raportowania schematów podatkowych?
 • co jest przedmiotem raportowania MDR?
 • schemat podatkowy i co dalej?
 • posiadanie procedury wewnętrznej – obowiązkowe czy nie?
 • odpłatne udostępnienie majątku
 • indywidualna proporcja i prewspółczynnik dla celów VAT
 • schematy podatkowe w świetle Najwyższej Izby Kontroli
 1. Wieczyste użytkowanie:
 • kody GTU – obowiązek oznaczania
 • obowiązek podatkowy po zmianie przepisów w 2022 r.
 • wyłączenie poza ustawę czynności związanych z wieczystym użytkowaniem
 • podstawa opodatkowania dla czynności związanych z wieczystym użytkowaniem
 1. Poprawność rozliczania wielokrotnych zmian stawek podatkowych VAT w 2022 r.:
 • możliwe błędy w okresach przejściowych
 • wpływ zaliczki na stawki VAT
 • na jakich zasadach można refakturować koszty mediów z obniżonymi stawkami VAT
 • nowe spojrzenie organów podatkowych na stawki VAT dla czynnoścj sektora finansów publicznych
 1. Nieodpłatne przekazania towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz potrzebujących z Ukrainy:
 • w jakich stanach faktycznych należy doliczyć VAT
 • kiedy przysługuje zwolnienie z podatku VAT
 • stosowanie stawki 0% po nowelizacji ustawy
 • w jakich stanach faktycznych czynności te nie są objęte ustawą VAT
 • darowizny pieniężne
 • nieodpłatne przekazanie towarów nabytych ze stawką 0%
 1. Fakturowanie w sektorze finansów publicznych w świetle ustawy VAT i przepisów wykonawczych
 • faktura uproszczona i związane z nią kontrowersje
 • faktura dla „konsumenta” w nowym JPK_VAT
 • korekta faktury za media i co dalej? – przykłady z praktyki
 1. Podatkowe aspekty zaliczki na gruncie ustawy VAT:
 • zaliczka przekształcona w odszkodowanie a korekta VAT
 • dokumentowanie zaliczki – kiedy i jak dokumnentować (kolejność zdarzeń)
 • kiedy ujmować zaliczki w JPK_V7M
 • zbyt wczesne sporządzenie faktury zaliczkowej – interpretacje organów podatkowych.
 1. VAT w międzynarodowym obrocie usługowym:
 • definicja usługi jako czynności objętej zakresem ustawy VAT, w tym usługa kompleksowa
 • ustalenie miejsca opodatkowania usługi w obrocie międzynarodowym
 • określenie momentu wykonania usługi dla ustalenia obowiązku podatkowego
 • ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania dla importu usług
 • obowiązki rejestracyjne i informacyjne w przypadku rozpoznania importu usług
 1. Czynności sektora finansów publicznych wyłączone poza zakres ustawy VAT:
 • usługi dla komisji egzaminacyjnych w świetle wyjaśnień organów podatkowych z dnia 5 stycznia 2022 r.
 • zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, imprezy kulturalne, imprezy rekreacyjne i inne czynności zgłaszane przez uczestników szkolenia
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników.